16bit Color Picker & Color List

16ビットカラーを2進数で書くと「1111111111111111(0xffff=#ffffff=White)」のように0/1が16ビット連なる形式となっています。

この16ビットでRGB(赤緑青)を表すわけですが、R(赤)=5ビット、G(緑)=6ビット、B(青)=5bitという内訳となっており、人間の目にとって自然な表現が出来るようGreen(緑)だけが1ビット多く表現できるようになっています。

上のカラーピッカーをクリックすると、16ビットカラーを確認することが出来ます。
Color Name By Name By RGB #RRGGBB 16-bit
White     #FFFFFF 0xffff
Snow     #FFFAFA 0xffde
GhostWhite     #F8F8FF 0xf7bf
Ivory     #FFFFF0 0xfffd
MintCream     #F5FFFA 0xf7fe
Azure     #F0FFFF 0xefff
FloralWhite     #FFFAF0 0xffdd
AliceBlue     #F0F8FF 0xefbf
LavenderBlush     #FFF0F5 0xff7e
Seashell     #FFF5EE 0xffbd
WhiteSmoke     #F5F5F5 0xf7be
Honeydew     #F0FFF0 0xeffd
LightYellow     #FFFFE0 0xfffb
LightCyan     #E0FFFF 0xdfff
OldLace     #FDF5E6 0xffbc
Cornsilk     #FFF8DC 0xffbb
Linen     #FAF0E6 0xf77c
LemonChiffon     #FFFACD 0xffd9
LightGoldenrodYellow     #FAFAD2 0xf7d9
Beige     #F5F5DC 0xf7bb
Lavender     #E6E6FA 0xe73e
MistyRose     #FFE4E1 0xff1b
PapayaWhip     #FFEFD5 0xff7a
AntiqueWhite     #FAEBD7 0xf75a
BlanchedAlmond     #FFEBCD 0xff59
Bisque     #FFE4C4 0xff18
Moccasin     #FFE4B5 0xff16
Gainsboro     #DCDCDC 0xdedb
PeachPuff     #FFDAB9 0xfed6
PaleTurquoise     #AFEEEE 0xaf7d
NavajoWhite     #FFDEAD 0xfef5
Pink     #FFC0CB 0xfdf9
Wheat     #F5DEB3 0xf6f6
PaleGoldenrod     #EEE8AA 0xef34
LightGrey     #D3D3D3 0xd69a
LightPink     #FFB6C1 0xfdb7
PowderBlue     #B0E0E6 0xaefc
Thistle     #D8BFD8 0xd5fa
LightBlue     #ADD8E6 0xaebc
Khaki     #F0E68C 0xef31
Violet     #EE82EE 0xec1d
Plum     #DDA0DD 0xdcfb
LightSteelBlue     #B0C4DE 0xae1b
Aquamarine     #7FFFD4 0x7ffa
LightSkyBlue     #87CEFA 0x867e
Silver     #C0C0C0 0xbdf7
SkyBlue     #87CEEB 0x867d
PaleGreen     #98FB98 0x97d2
Orchid     #DA70D6 0xd37a
Burlywood     #DEB887 0xddb0
HotPink     #FF69B4 0xfb56
LightSalmon     #FFA07A 0xfcee
Tan     #D2B48C 0xcd91
LightGreen     #90EE90 0x8f71
Yellow     #FFFF00 0xffe0
Fuchsia     #FF00FF 0xf81f
Magenta     #FF00FF 0xf81f
Aqua     #00FFFF 0x07ff
Cyan     #00FFFF 0x07ff
DarkGray     #A9A9A9 0xa554
DarkSalmon     #E9967A 0xe4ae
SandyBrown     #F4A460 0xf50b
LightCoral     #F08080 0xebef
Turquoise     #40E0D0 0x3ef9
Salmon     #FA8072 0xf3ed
CornflowerBlue     #6495ED 0x64bd
MediumTurquoise     #48D1CC 0x4699
MediumOrchid     #BA55D3 0xb2ba
DarkKhaki     #BDB76B 0xbdad
PaleVioletRed     #DB7093 0xdb72
MediumPurple     #9370DB 0x937b
MediumAquamarine     #66CDAA 0x6674
GreenYellow     #ADFF2F 0xafe5
RosyBrown     #BC8F8F 0xbc71
DarkSeaGreen     #8FBC8F 0x8dd1
Gold     #FFD700 0xfea0
MediumSlateBlue     #7B68EE 0x7b3d
Coral     #FF7F50 0xfbe9
DeepSkyBlue     #00BFFF 0x05ff
DodgerBlue     #1E90FF 0x1c7f
Tomato     #FF6347 0xfb08
DeepPink     #FF1493 0xf892
Orange     #FFA500 0xfd20
Goldenrod     #DAA520 0xd523
DarkTurquoise     #00CED1 0x0679
CadetBlue     #5F9EA0 0x5cf3
YellowGreen     #9ACD32 0x9665
LightSlateGray     #778899 0x7432
DarkOrchid     #9932CC 0x9199
BlueViolet     #8A2BE2 0x815b
MediumSpringGreen     #00FA9A 0x07d2
Peru     #CD853F 0xcc27
SlateBlue     #6A5ACD 0x62d9
DarkOrange     #FF8C00 0xfc40
RoyalBlue     #4169E1 0x3b5b
IndianRed     #CD5C5C 0xcacb
Gray     #808080 0x7bef
SlateGray     #708090 0x6bf1
Chartreuse     #7FFF00 0x7fe0
SpringGreen     #00FF7F 0x07ef
SteelBlue     #4682B4 0x4416
LightSeaGreen     #20B2AA 0x1d94
LawnGreen     #7CFC00 0x7fc0
DarkViolet     #9400D3 0x901a
MediumVioletRed     #C71585 0xc0b0
MediumSeaGreen     #3CB371 0x3d8d
Chocolate     #D2691E 0xcb43
DarkGoldenrod     #B8860B 0xb421
OrangeRed     #FF4500 0xfa20
DimGray     #696969 0x634c
LimeGreen     #32CD32 0x2e65
Crimson     #DC143C 0xd887
Sienna     #A0522D 0x9a85
OliveDrab     #6B8E23 0x6c64
DarkMagenta     #8B008B 0x8811
DarkCyan     #008B8B 0x0451
DarkSlateBlue     #483D8B 0x41f1
SeaGreen     #2E8B57 0x2c4a
Olive     #808000 0x7be0
Purple     #800080 0x780f
Teal     #008080 0x03ef
Red     #FF0000 0xf800
Lime     #00FF00 0x07e0
Blue     #0000FF 0x001f
Brown     #A52A2A 0xa144
Firebrick     #B22222 0xa903
DarkOliveGreen     #556B2F 0x5345
SaddleBrown     #8B4513 0x8a22
ForestGreen     #228B22 0x1c43
Indigo     #4B0082 0x480f
DarkSlateGray     #2F4F4F 0x2a69
MediumBlue     #0000CD 0x0019
MidnightBlue     #191970 0x10cd
DarkRed     #8B0000 0x8800
DarkBlue     #00008B 0x0011
Maroon     #800000 0x7800
Green     #008000 0x03e0
Navy     #000080 0x000f
DarkGreen     #006400 0x0300
Black     #000000 0x0000